461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny revír mimopstruhový

Vážení členi MRS, dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že na uvedeném revíru platí obecně závazná vyhláška obce Strachotín 1/2014 a obecně závazná vyhláška obce Šakvice 2/2015 o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže a pozemcích v k.ú. Šakvice Upozorňujeme na skutečnost, že na veřejném prostranství obcí podle přílohy 1 vyhlášky se zakazuje táboření, rozdělávání ohňů, vjezd motorovými a přípojnými vozidly a umisťování jakýchkoliv dočasných přístřešků, bivaků a jiných mobilních objektů typu maringotek, karavanů atd. Stanováním a tábořením se rozumí všechny formy bez ohledu na to, zda jde o stan nebo přístřešek s nebo bez podlahy, obytný přívěs nebo obytný automobil. Na tuto skutečnost bude dohlížet správce toku Povodí Moravy, s.p. Policie ČR OO Hustopeče a Obecní policie. Na skutečnost Vás bude upozorňovat i rybářská stráž, ta na rozdíl od Policie Vás nemůže pokutovat.