Sponzoři

Hlavním sponzorem byla firma TBG Betonmix.

Zdeněk Buršík - stavební firma Němčičky

Sponzorem závodů mládeže je také Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Brno 5

Dalšími sponzory byly:

Bistro JUWE Syrovice

Smero spol. s r.o.

Obec Syrovice

Potraviny B + L, s.r.o.

p. J. Seidl

Ž + P stavby

firma Zdeňka Buršíka z Němčiček

Myslivecké sdružení VLHA

Restaurace u Matěje Modřice.

MILO Brno

Smíšené zboží pí. Dvořáková

Elektroservis p

Palai - Dany

Thermoservis p. Jiříkovský

Konel s.r.o. - pan Šveňha

Hama - Syrovice

FloP - paní Duchoňová

Stavební firma - Veselý

Montážní elektrospolečnost Brno - pan Horák

Mátl & Bula spol. s.r.o.

FILKUKA s.r.o. stavební firma Šlapanice

Vinařství u Bechů Malešovice

Pohostinství - pan Linhart

Poděkování sponzorům za podporu při přípravě rybářských závodů. ... Dále rádi děkujeme i dalším sponzorům celé akce.