Další důležitá upozornění pro členy MS BRNO

Bez platného rybářského lístku a prokazatelně včas odevzdané povolenky k lovu, včetně sumáře úlovků za rok 2023, nebude možné vydat povolenky k lovu ryb na rok 2024. Odevzdávejte v termínech výdejů do 15. Ledna.

Každý rok začátkem prázdnin, pořádáme DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR. Informace o termínu tábora získáte na naší webové stránce, nebo u doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. na tel.: 728 729 071

Kontakt do Židlochovic /výdej povolenek/ na MS - tel.: 721 782 965 /ostatní info tel.: 702 862 433

Kontakt do Opatovic /výdej povolenek/ na MS - tel.: 608 832 060 /ostatní info tel.: 724 904 696

Kontakt do Syrovic /výdej povolenek/ na MS - tel.: 737 463 745 /ostatní info tel.: 602 736 237 

Kontakt do Brna /výdej povolenek/ na MS - tel.: 737 463 745 /ostatní info tel.: 608 832 060

Pokud máte již členskou legitimaci plnou členských známek, nebo ji máte nějak poškozenou, tak si k výdeji doneste novou fotografii. Totéž platí i pro ty naše členy, kteří mají vylepenou fotografii, na které se liší od dnešní podoby!!!

Pokud budete chtít vše vyřídit poštou, tak vyplňte žádanku a ostatní níže jmenované a zašlete na MRS z.s., p.s. BRNO 5, ul. Plotní 540 /26, 602 00, Brno/posíláte potvrzení o platbě na účet PS, členský průkaz platný RL nebo jeho kopii i povolenku včetně sumáře za 2023/ můžete zaslat na výše uvedenou adresu. Pozornost věnujte také poplatkům! Pokud si neberete letos povolenku, tak platíte pouze, udržovací členství. Pokud si berete zároveň i povolenku MP nebo P, tak hradíte členský příspěvek a cenu povolenky. Pokud nezaplatíte členství v termínu do konce ÚNORA, tak dle stanov Vám zaniká členství v PS a musíte zaplatit zápisné ve stanovené výši!!! PAMATUJTE SI NA TUHLE VAŠI ČLENSKOU POVINNOST, a pokud nemáte čas, tak někoho poproste, ať Vám tenhle poplatek zaplatí při výdeji na MS, nebo poštou. Ostatní si můžete vyřídit během roku. Při platbě poštou /vkladová poukázka/ nebo internetem stačí doložit potvrzení o termínu platby a zbytek doplatíte hotově ve výdejních dnech na MS nebo ve výdejních dnech v Brně. Mládež a studenti, kteří v daném roku dosáhnou 16 let platí členství jako dospělí a povolenku poloviční. Studenti od 18 do 24 let musí k výdeji povolenky doložit potvrzení o studiu.