Historický profil Místní organizace Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku

Brno 5 od založení po dnešek.

Vážení přátelé.

Dovolte, abychom Vás seznámili s historií naší rybářské organizace, která sahá

hluboko do 20. let minulého století a za uplynulých téměř 90 let existence prošla ne vždy lehkou cestou až do současné podoby.

Impulsem k našemu založení byla snaha rybářů Jižní Moravy vytvořit po vzniku samostatného státu rybářský spolek sdružující české příznivce Petrova cechu ( německé rybářské spolky tu působily už od dob Rakousko - Uherska ). Výsledkem těchto snah bylo setkání 24 brněnských rybářů v restauraci "U Kunců" , kde byl 19.3.1922 založen "První český rybářský spolek v Brně". Jedním z hlavních iniciátorů založení spolku byl i známý spisovatel Jiří Mahen, který se také stal v roce 1927 jeho předsedou.

Ačkoliv se spolek neustále rozrůstal, podmínky pro přijetí byly velmi tvrdé. Ve třicátých letech byl stanoven omezený počet členů na 130, ale tzv. čekatelů bylo ještě mnohem více. Čekatelé mohli požádat o plnohodnotné členství až po dvou letech, a to bylo ještě často zamítnuto. Spolku se brzy podařilo získat atraktivní revíry na řece Dyji pod Pálavskými kopci a část řeky Moravy, posléze i revír Svratka - Veveří, včetně nově zbudované Brněnské přehrady. Jako jedni z prvních začali se systematickým vysazováním ryb do revírů, byť v té době mnoho rybářů považovalo tento prozíravý krok za čiré bláznovství.

Ve třicátých letech docházelo především vlivem cukrovarských kampaní k masivním otravám ze splašků, které dokázaly v řece vyhubit téměř vše živé. Marné brojení proti tomuto zlořádu vyčerpalo Jiřího Mahena natolik, že se vzdává předsednictví ve spolku. Nadále však navštěvuje schůze výboru, a zajímá se o spolkové dění.

Po Mahenově smrti v roce 1940 byl název změněn na "Rybářský spolek Jiřího Mahena" a v roce 1951 na "Lidový rybářský spolek Jiřího Mahena". Nedlouho poté (v r.1957) byl ovšem ustanoven Československý rybářský svaz, organizace byla jednoduše očíslována ( MO 3, poté MO 11 ) a začleněna do tohoto svazu.

Dalšími brutálními restriktivními opatřeními přišla MO o téměř všechny své vody a začleněním do struktury Národní fronty byla mahenovská tradice definitivně zpřetrhána.

V roce 1969 se celostátní svaz rozdělil na Český a Slovenský, a v roce 1981 byla naše organizace přejmenována na MO Brno 5. Rokem 1990 vznikl na území Jižní Moravy samostatný Moravský rybářský svaz (MRS) a od 18.7.1990 jsme tedy zaregistrováni pod názvem Moravský rybářský svaz, místní organizace Brno 5.

V roce 2016 došlo ke změně názvu na MRS z.s.,p.s.Brno 5 ( z.s.ZAPSANÝ SPOLEK) (p.s. POBOČNÝ SPOLEK).