ZÁSADY správného vyplnění SUMÁŘE ÚLOVKŮ

Termíny odevzdání:

MIMOPSTRUHOVÝ - do 15. ledna následujícího roku

PSTRUHOVÝ - do 15. prosince roku vydání povolenky

  1. Uvádějte pouze názvy revírů podle Rybářského řádu
  2. Revíry seřaďte podle abecedy
  3. Uvádějte všechny docházky - i ty, při kterých jste nedosáhli úlovku.
  4. Součet docházek v "Evidenci docházek a úlovků na ... " musí odpovídat součtu docházek v "SUMÁŘI ÚLOVKŮ".
  5. Evidenci docházek a úlovků, společně se Sumářem, vracejte pouze tam, kde Vám byla vydána povolenka !!

UVĚDOMTE SI PROSÍM, že tisíce Vámi odevzdaných Sumářů zpracovávají další lidé

PIŠTE ČITELNĚ - VYPLŇUJTE ZODPOVĚDNĚ.